Online služby

Naše online ZÁKAZNÍCKE CENTRUM umožňuje našim zákazníkom pohodlne zo svojej kancelárie odoslať objednávku, sledovať celý jej priebeh a vedieť o každom vozidle Vášho prepravcu hneď ako opustí areál štrkovne.

Nákup môžete samozrejme realizovať aj bez využívania nášho ZÁKAZNÍCKEHO CENTRA. Jeho používaním však urýchlite vybavenie Vašich vozidiel na vrátnici a zároveň zíslate dokonalý prehľad o množste a druhu dodaného tovaru v každom čase, čo Vám určite pomôže pri plánovaní ďalších Vašich aktivít.

Odoslanie objednávky

Výber tovaru

Pri vytváraní objednávky si vyberiete druh množstvo materiálu (v tonách alebo m3)*. Automaticky sa Vám vyráta zľava, ak na ňu máte nárok podľa pravidiel uvedených v časti "zľavy a akcie". V ďalšom kroku zvolíte prepravcu a odošlete objednávku.

Dodacie listy a online prehľad o pohybe materiálu

Online verzia dodacieho listu

Najväčšou výhodou nášho internetového zákazníckeho centra je online prístup ku všetkým dodacím listom. V momente keď vozidlo opúšťa vrátnicu štrkovne a vodič si prevezme vytlačený dodací list bude tento dodací list okamžite dostupný aj v našom online ZÁKAZNÍCKOM CENTRE aj pre Vás.

Okrem základných informácií ako druh a množstvo tovaru (v tonách aj m3)* je na dodacom liste uvedený aj presný čas príchodu a odchodu vozidla z areálu štrkovne. Môžete si tiež kedykoľvek vytlačiť súpis dodaného tovaru.

* Jednotky (tony / m3) sa prepočítavajú podľa objemovej hmotnosti, ktorú previdelne kontroluje TSÚS (certifikáty máme k dispozícii).

site by separd