Certifikáty

Certifikát vnútropodnikovej kontroly

Certifikát vydal Technický a skúšobný ústav stavebný 16.4.2009
certifikát vo formáte .pdf
Certifikát vnútropodnikovej kontroly Certifikát vnútropodnikovej kontroly

Protokoly o skúške

Skúška na normu STN EN 12 620
protokol vo formáte .pdf
0041_001a
Skúška na normu STN EN 13 242
protokol vo formáte .pdf
0042_001a

Príloha k certifikátu vnútropodnikovej kontroly

Prílohu vydal Technický a skúšobný ústav stavebný 28.5.2009
protokol vo formáte .pdf
0040_001a
site by separd