Produkty

Lokalita Červený piesok v Šuranoch je obdarená štrkopieskom jemnejších frakcií. Viac ako 50% z celkového objemu suroviny tvorí frakcia 0-4. Štrkopiesok je ťažený z vodnej plochy.

Názov t. / m3 Cena za tonu Množstvo
bez DPH s DPH
Prírodné kamenivo nadsitný podiel 22 a viac 1.60  3,33 €
(100,32 SK)
4.00 €
(120,50 SK)
Skrývkový materiál bez úpravy 1.30  2,08 €
(62,66 SK)
2.50 €
(75,32 SK)
Použité jednotky:

Ceny sú uvedené bez DPH aj s DPH. DPH je 20%.
Cenník je platný od 1.01.2011 nahrádza všetky doterajšie cenníky
V cenníku je použitý konverzný kurz 30,1260 Sk / €
Objednávky sa prijímajú na dole uvedených tel. číslach a e-mailových adresách

p. Vandák  0911 222 104      strkovna@strkovna.sk

 

Otváracie hodiny

Pondelok    7:00-12:00       12:30-15:30

Utorok        7:00-12:00       12:30-15:30

12:00-12:30 obedňajšia prestávka

 

Streda - Nedeľa       ZATVORENÉ

site by separd